TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020

Varsinainen toiminta   

Hankitaan jäseniä aktiivisesti liiton piiriin. Jatketaan uuden jäsenen sekä mahdollisen jäsenhankkijan palkitsemista noin 20 euron arvoisella lahjalla.

Yhdistys seuraa palkkarakenteen ja muun henkilöstöpolitiikan kehitystä jäsenten työnantajien kohdalla (Pyhäjärven kaupunki, PPKY Selänne ja KKY JEDU ym) ja ottaa kantaa asioihin tarvittaessa niin paikallis- kuin aluekuntatasolla. Palvelussuhteita koskevaan lainsäädäntöön sekä virka- ja työehtosopimuksien sisältöön liittyvää neuvontaa työpaikkojen sekä palvelussuhteen ehdoista saa liiton aluetoimistosta ja keskustoimistosta.

Selänteen alueen Jyty-yhdistysten yhteistapaamisiin sekä neuvotteluihin osallistutaan (järjestetään vuorotellen eri kunnissa); pidämme esillä sekä alueellista pääluottamusmies- että alue- / seutuyhdistysasiaa.

Käynnissä oleva kaksivuotinen luottamusmieskausi päättyy vuoden 2020 lopussa. Työnantajakohtaiset luottamusmiesvaalit järjestetään loppuvuonna 2020. Mahdollinen maakunta- ja soteuudistus luo paineita sekä luottamusmiesten (etenkin PPKY Selänne) että yhdistyksen toimintaan lähivuodet.

Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan Pohjois-Suomen alueen yhdistyspäiviin/aluetapaamisiin (keväällä ja syksyllä) ja tilaisuuksiin (luottamusmiesten ja puheenjohtajien neuvottelupäivät, seminaarit jne) sekä liiton tapahtumiin ja tilaisuuksiin.

Kevätkokouksen ja syyskokouksen yhteydessä tarjotaan jäsenille ruoka. Hallitus kokoontuu 4-6 kertaa toimintavuoden aikana.

Talousarvioon eri tarkoituksiin varattuja menomäärärahoja voidaan hallituksen erillisellä päätöksellä ylittää.                                  

Virkistystoiminta          

Erilaisten teemojen merkeissä pyritään järjestämään jäseniltoja, esim. liikuntaan tai ravitsemukseen liittyvä ”tietopaketti-ilta” kevät-kaudella ja syksyllä henkiseen jaksamiseen liittyvä ilta.

Pyhäjärven Jyty ry:n jäseniä tuetaan v. 2020 liikuntaan ja kulttuuriin liittyvissä harrastuksissa (käyntimaksut/liput, ohjaus, välineet, asusteet ymv.) 20 € / jäsen / vuosi (jälkikäteen kuittia vastaan).

Huomioimiset               

Pyöreitä vuosia (50 ja 60) täyttävien jäsenten ja eläkkeelle siirtyvien jäsenten (kortti sekä pieni lahja tai kukat) lisäksi muistetaan niitä jäseniä, jotka saavat vauvan (kortti ja noin 20 euron arvoinen lahja).


Liity jäseneksi

Uutisia/tapahtumia yhdistyksessä: