Iloa yhdessä toimimisesta!

 

Esittely/toiminta
 

Pyhäjärven Jyty ry on Suomen Toimihenkilöjärjestö STTK ry:n alainen, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto ry:n jäsenyhdistys, joka perustettiin 14.11.1962.

Alussa yhdistyksemme kuului Maaseudun Kunnallisvirkamiesliitto MKVL ry:een, josta siirryimme Jyty:n jäsenyhdistykseksi 1.2.2000 lukien.

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

Varsinainen toiminta  

Hankitaan jäseniä aktiivisesti liiton piiriin. Jatketaan uuden jäsenen sekä mahdollisen jäsenhankkijan palkitsemista enintään 20 euron Jyty-tuotteella.

Yhdistys seuraa palkkarakenteen ja muun henkilöstöpolitiikan kehitystä jäsenten työnantajien kohdalla (Pyhäjärven kaupunki, PPKY Selänne ja KKY JEDU ym) ja ottaa kantaa asioihin tarvittaessa niin paikallis- kuin seutukuntatasolla. Palvelussuhteita koskevaan lainsäädäntöön sekä virka- ja työehtosopimuksien sisältöön liittyvää neuvontaa työpaikkojen sekä palvelussuhteen ehdoista saa liiton aluetoimistosta ja keskustoimistosta.

Selänteen alueen Jyty-yhdistysten yhteistapaamisiin sekä neuvotteluihin osallistutaan (järjestetään vuorotellen eri kunnissa); pidämme esillä sekä alueellista pääluottamusmies- että alue- / seutuyhdistysasiaa.

Toimintavuosi on uuden luottamusmieskauden toinen vuosi (kausi 2017-2018). Maakunta- ja soteuudistus luo paineita sekä luottamusmiesten (etenkin PPKY Selänne) että yhdistyksen toimintaan lähivuodet. Valmistaudutaan luottamusmiesvaaliin.

Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan Pohjois-Suomen alueen yhdistyspäiviin/aluetapaamisiin (keväällä ja syksyllä) ja tilaisuuksiin (luottamusmiesten ja puheenjohtajien neuvottelupäivät, seminaarit jne) sekä liiton tapahtumiin ja tilaisuuksiin.

Kevätkokouksen ja syyskokouksen yhteydessä tarjotaan jäsenille ruoka. Hallitus kokoontuu 5-7 kertaa toimintavuoden aikana.

Talousarvioon eri tarkoituksiin varattuja menomäärärahoja voidaan hallituksen erillisellä päätöksellä ylittää.

Virkistystoiminta        

Erilaisten teemojen merkeissä pyritään järjestämään jäseniltoja, esim. liikuntaan tai ravitsemukseen liittyvä ”tietopaketti-ilta” kevät-kaudella ja syksyllä henkiseen jaksamiseen liittyvä ilta.

Pyhäjärven Jyty ry:n jäseniä tuetaan v. 2018 kuntoiluun ja kulttuuriin liittyvissä harrastuksissa (käyntimaksut, ohjaus, välineet, asusteet ymv.) 20 € / jäsen / vuosi (jälkikäteen kuittia vastaan).

Jytyn kalenterit tilataan niille jäsenille, jotka sitä pyytävät.

Huomioimiset             

Pyöreitä vuosia (50 ja 60) täyttävien jäsenten ja eläkkeelle siirtyvien jäsenten (kortti sekä pieni lahja tai kukat) lisäksi muistetaan niitä jäseniä, jotka saavat vauvan (enintään 20 euron arvoinen Jyty-tuote).

 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017

Toimintavuoden 2017 aikana on pidetty yhdistyksen varsinaiset kokoukset: kevät- ja syyskokous.

Yhdistyksen kevätkokous (kaupungintalolla) ja ruokailu 25.4.2017 (Lähin Pizza); osallistui 13 jäsentä. Yhdistyksen syyskokoukseen osallistui 9 jäsentä ja sen jälkeiseen jouluruokailuun osallistui 17 jäsentä; 7.12.2017 Ravintola Myrskylyhty.

Yhdistyksen hallitus on kokoontunut 6 kertaa (9.2., 22.3., 25.4., 6.6., 26.9. ja 29.11.).

Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Erkki Böhme ja varapuheenjohtajana Maarit Kinnunen.

Hallituksen jäseninä puheenjohtajan lisäksi toimivat:

Aili Pesonen, jäsen                                                         Päivi Hyvönen, varajäsen

Eeva Tikka, jäsen                                                           Kaija Häggman, varajäsen

Marjo Komu, jäsen                                                         Eeva Aulakoski, varajäsen

Eeva Vaskilampi, jäsen                                                  Satu Tikka, varajäsen

Pirkko Hyvönen, jäsen                                                   Marketta Kivelä, varajäsen

Väinö Ruotoistenmäki, jäsen 31.5. saakka ja Kirsi Kuosmanen, varajäsen sekä jäsen 31.5. alkaen

Jaana Tikkanen, jäsen                                                   Erja Tikkanen, varajäsen   

Maarit Kinnunen, jäsen                                                  Katja Aarniolehto, varajäsen

ja puhe- ja läsnäolo-oikeudella: Päivi Hyvönen, rahastonhoitaja ja kirjanpitäjä ja pääluottamusmies (Pyhäjärven kaupunki) Kimmo Pesonen.

Sihteerinä ja koulutusvastaavana on ollut Aili Pesonen. Jäsenasioiden hoidosta ja kotisivujen päivittämisestä on huolehtinut Jaana Tikkanen, joka on ollut myös tiedotusvastaava. Rahastonhoitajana ja kirjanpitäjänä on toiminut Päivi Hyvönen.

Varsinaisina toiminnantarkistajina toimivat Sari Nissilä ja Tarja Kangas ja varalla Eine Hautakoski ja Elina Kangasharju.

Pyhäjärven kaupungin pääluottamusmiehenä toimikaudella 2017-2018 on toiminut projektipäällikkö Kimmo Pennanen.

Pääluottamusmies Kimmo Pennanen on osallistunut paikallisneuvotteluihin 4.4.2017 lomarahavapaasta, yhteistoimikunnan kokoukseen 23.5.2017 sekä työvaativuuden arviointiryhmän kokouksiin 8.9.2017 ja 7.11.2017.

Selänteen alueen Jyty-yhdistykset kokoontuivat 5.9.2017 Reisjärvellä, jonne Pyhäjärveltä osallistuivat Erkki Böhme ja Kimmo Pennanen ja 19.10.2017 Kärsämäellä, jonne Erkki Böhme ja Jaana Tikkanen osallistuivat.

Lisäksi Reisjärven yhdistyksen ostosmatkalle Kuopion Matkukseen 2.12.2017 osallistuivat Eeva Vaskilampi ja Jaana Tikkanen.

Alueen suunnittelema Ruka-seminaari 27.-29.1.2017 peruuntui.

Maakunta- ja soteuudistusta ja siinä etenkin henkilöstön asemaa koskeva avoin infotilaisuus järjestettiin kaupungintalolla 23.2.2017. Jytyliiton alueasiamies Teuvo Siikaluoma Oulusta ja Selänteen talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen esittelivät asiaa. Paikalla oli 11 asiasta kiinnostunutta.

Luottamusmiesten ja puheenjohtajien neuvottelupäiville (6.-7.4.2017 ja 18.10.2017, Oulu) osallistui puheenjohtaja Erkki Böhme.

Jytyn Pohjois-Suomen alueen aluetapaaminen Torniossa 5.-6.5.2017, osallistui puheenjohtaja Erkki Böhme.

Alueen ja liiton syyspäivät 8.-10.9.2017, Kajaani. Puheenjohtaja Erkki Böhme osallistui.

Alueen yhdistyspäivät 29.9.-1.10.2017, Levillä. Ei osallistuttu.

Aluetapaaminen 3.-4.11.2017, Rukalla. Ei osallistuttu.

Jäsenistön virkistysiltaan 15.5.2017 työryhmä Pirkko Hyvönen, Eeva Vaskilampi ja Marjo Komu olivat varanneet Pyhäjärven Keilahallilta klo 16-17 kaikki viisi rataa jytyläisten käyttöön. Tilaisuuden jälkeen klo 17.30 oli Vaskikellossa ruokailu ja keilauskisan palkintojen jako. Osallistui 22 jäsentä.

Varainhankintaa on kartutettu Pilkkoset-tuotteiden myynnillä; yhdyshenkilönä toimi Jaana Tikkanen.

Työhyvinvointipäiville (28.-29.10.2017 Oulussa) Pyhäjärveltä ei tällä kertaa ollut kiinnostusta.

Pyhäjärven Jyty ry tilasi kalenterit vuodelle 2017 niille jäsenille, jotka sen halusivat (25 jäsenelle).

Jäsenistöä on aktivoitu liikunta-/kulttuuriharrastuksen pariin tukemalla 20 euroa/jäsen. Edun käytti toimintavuonna hyväkseen 27 jäsentä.

Pyöreitä vuosikymmeniä (50 ja 60) täyttäneille ja eläköityneille jäsenille lähetettiin onnittelukortti ja Jyty-tuote. Uutena huomioimisena hallitus päätti, että mikäli jäsen saa perheenlisäystä, muistetaan häntä 20 euron arvoisella Jytiikin tuotteella.

Jäsenhankinta yhdistyksemme muistaa uusia jäseniä ja heidät hankkineita jäseniä (enintään) 20 euron Jytiikin tuotteella.

Pyhäjärven Jyty ry:n jäsenmäärä 31.12.2017 oli yhteensä 62 jäsentä (56 työvoimajäsentä ja 6 kannatus-/eläkeläisjäsentä).  Vuoden 2016 aikana seitsemän työvoimajäsentä erosi (muun muassa eläköitymisen johdosta) ja yksi uusi työvoimajäsen liittyi.

Työttömyyskassan (JYTK) hallitukseen kaudella 2017-2020 kuuluu Erkki Böhme. Hän on käynyt Helsingissä kokouksissa v. 2017 yhteensä 7 kertaa (kassa maksaa kaikki kulut).

Jäsenille lähetettiin toukokuussa sähköinen nelisivuinen JÄSENTIEDOTE ja syyskuussa sähköinen kolmisivuinen JÄSENTIEDOTE (niille jäsenille, joilla ei ole sähköpostia, tiedotteet menivät kirjeenä). Kaikille jäsenille lähti myös sähköposti esimerkiksi syyskokouksesta/jouluruokailusta.