TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

Varsinainen toiminta 

Hankitaan jäseniä aktiivisesti liiton piiriin. Jatketaan uuden jäsenen sekä mahdollisen jäsenhankkijan palkitsemista 20 euron lahjakortilla pyhäjärviseen liikkeeseen.

Yhdistys seuraa palkkarakenteen ja muun henkilöstöpolitiikan kehitystä jäsenten työnantajien kohdalla (Pyhäjärven kaupunki, PPKY Selänne ja KKY JEDU ym) ja ottaa kantaa asioihin tarvittaessa niin paikallis- kuin seutukuntatasolla. Palvelussuhteita koskevaan lainsäädäntöön sekä virka- ja työehtosopimuksien sisältöön liittyvää neuvontaa työpaikkojen sekä palvelussuhteen ehdoista saa liiton aluetoimistosta ja keskustoimistosta.

Selänteen alueen Jyty-yhdistysten yhteistapaamisiin sekä neuvotteluihin osallistutaan (järjestetään vuorotellen eri kunnissa); pidämme esillä sekä alueellista pääluottamusmies- että alue- / seutuyhdistysasiaa.

Toimintavuosi on uuden luottamusmieskauden ensimmäinen vuosi (kausi 2019-2020). Maakunta- ja soteuudistus luo paineita sekä luottamusmiesten (etenkin PPKY Selänne) että yhdistyksen toimintaan lähivuodet.

Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan Pohjois-Suomen alueen yhdistyspäiviin/aluetapaamisiin (keväällä ja syksyllä) ja tilaisuuksiin (luottamusmiesten ja puheenjohtajien neuvottelupäivät, seminaarit jne) sekä liiton tapahtumiin ja tilaisuuksiin.

Kevätkokouksen ja syyskokouksen yhteydessä tarjotaan jäsenille ruoka. Hallitus kokoontuu 5-7 kertaa toimintavuoden aikana.

Talousarvioon eri tarkoituksiin varattuja menomäärärahoja voidaan hallituksen erillisellä päätöksellä ylittää.

Virkistystoiminta 

Erilaisten teemojen merkeissä pyritään järjestämään jäseniltoja, esim. liikuntaan tai ravitsemukseen liittyvä ”tietopaketti-ilta” kevätkaudella ja syksyllä henkiseen jaksamiseen liittyvä ilta.

Pyhäjärven Jyty ry:n jäseniä tuetaan v. 2019 kuntoiluun ja kulttuuriin liittyvissä harrastuksissa (käyntimaksut, ohjaus, välineet, asusteet ymv.) 20 € / jäsen / vuosi (jälkikäteen kuittia vastaan).

Jytyn kalenterit tilataan niille jäsenille, jotka sitä pyytävät.

Huomioimiset

Pyöreitä vuosia (50 ja 60) täyttävien jäsenten ja eläkkeelle siirtyvien jäsenten (kortti sekä pieni lahja tai kukat) lisäksi muistetaan niitä jäseniä, jotka saavat vauvan (20 euron arvoinen lahjakortti pyhäjärviseen liikkeeseen).

Liity jäseneksi

Uutisia/tapahtumia yhdistyksessä: