TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022 

Varsinainen toiminta 

Hankitaan aktiivisesti uusia jäseniä. Jatketaan uuden jäsenen sekä mahdollisen jäsenhankkijan palkitsemista noin 20 euron arvoisella lahjalla. 

Yhdistys seuraa palkkarakenteen ja muun henkilöstöpolitiikan kehitystä jäsenten työnantajien kohdalla (Pyhäjärven kaupunki, PPKY Selänne ja KKY JEDU ym) ja ottaa kantaa asioihin tarvittaessa niin paikallis- kuin aluekuntatasolla. Palvelussuhteita koskevaan lainsäädäntöön sekä virka- ja työehtosopimuksien sisältöön liittyvää neuvontaa työpaikkojen sekä palvelussuhteen ehdoista saa liiton aluetoimistosta ja keskustoimistosta. 

Selänteen alueen Jyty-yhdistysten yhteistapaamisiin sekä neuvotteluihin osallistutaan (järjestetään vuorotellen eri kunnissa); pidämme esillä sekä alueellista pääluottamusmies- että alue-/ seutuyhd istysasiaa. 

Työnantajakohtaiset luottamusmiesvaalit (toimikaudeksi 2021-2024) järjestettiin loppuvuonna 2020. Vain KKY JEDU:un saatiin jytyläisille pääluottamusmies. Mikäli PPKY Selänteeseen tai Pyhäjärven kaupunkiin löytyy myöhemmin ehdokas pääluottamusmieheksi hänet valitaan lopputoimikaudeksi. Uusien työsuojeluvaltuutettujen nelivuotiskausi alkaa 1.1.2022. 

Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan Pohjois-Suomen alueen yhdistyspäiviin/aluetapaamisiin (keväällä ja syksyllä) ja tilaisuuksiin (luottamusmiesten ja puheenjohtajien neuvottelupäivät, seminaarit jne) sekä liiton tapahtumiin ja tilaisuuksiin. 

Kevätkokouksen ja syyskokouksen yhteydessä tarjotaan jäsenille ruoka, mikäli ruokailu voidaan terveysturvallisesti järjestää. Syyskokous-/jouluruokailun jäädessä toteutumatta kaikkia jäseniä muistetaan muuten (esimerkiksi joulukukalla). Hallitus kokoontuu 4-6 kertaa toimintavuoden aikana. Talousarvioon eri tarkoituksiin varattuja menomäärärahoja voidaan hallituksen erillisellä päätöksellä ylittää. 

Virkistystoiminta

 Erilaisten teemojen merkeissä pyritään järjestämään jäseniltoja yksi tai kaksi kertaa vuodessa mikäli se on terveysturvallisesti mahdollista; esim. liikuntaan tai ravitsemukseen liittyvä "tietopaketti-ilta" kevätkaudella ja syksyllä henkiseen jaksamiseen liittyvä ilta.

Pyhäjärven Jyty ry:n jäseniä (rajaus: työvoima- eli varsinaisia jäseniä) tuetaan v. 2022 liikuntaan ja kulttuuriin liittyvissä harrastuksissa (käyntimaksut/liput, ohjaus, välineet, asusteet ymv.) 20 € /jäsen / vuosi (jälkikäteen kuittia vastaan). 

Huomioimiset 

Pyöreitä vuosia (50 ja 60) täyttävien jäsenten ja eläkkeelle siirtyvien jäsenten (kortti sekä pieni lahja tai kukat) lisäksi muistetaan niitä jäseniä, jotka saavat vauvan (kortti ja noin 20 euron arvoinen lahja).

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠


Liity jäseneksi

Uutisia/tapahtumia yhdistyksessä:

Pyhäjärven Jyty ry:n toiminta päättyy 30.9.2022 ja jäsenet siirtyvät Haapajärven Jyty ry:n jäseniksi 1.10.22 alkaen.